Kdo smo

Gosailing

Gosailing
Obala 107,
6320 Portorož

Naš spletni naslov je: www.gosailing.si

Pravilnik o zasebnosti

Vaša zasebnost je za nas pomembna. Politika Gosailing je, da spoštuje vašo zasebnost v zvezi z vsemi informacijami, ki jih lahko od vas prejmemo preko naše spletne strani www.gosailing.si.

Za osebne podatke vas prosimo samo, ko jih resnično potrebujemo za zagotavljanje storitev. Zbiramo jih z vašim soglasjem po načelu poštenih in zakonitih sredstvih.
Obveščamo vas tudi, zakaj jih zbiramo in kako jih bomo uporabljali.

Zbrane podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da vam zagotovimo zahtevano storitev. Podatke ki hranimo, bomo zaščitili na komercialno sprejemljiv način, da preprečimo izgubo in krajo ter nepooblaščen dostop, razkritje, kopiranje, uporabo ali spreminjanje.

Osebnih identifikacijskih podatkov ne delimo javno ali s tretjimi osebami, razen kadar to zahteva zakon.

Naša spletna stran vas lahko vodi na zunanja spletna mesta, ki jih ne upravljamo. Zavedajte se, da nimamo nadzora nad vsebino in praksami teh spletnih mest in ne moremo prevzeti odgovornosti za njihove pravilnike o zasebnosti.

Našo zahtevo po vaših osebnih podatkih lahko zavrnete, pri čemer se morate zavedati, da vam morda nekaterih želenih storitev ne moremo zagotoviti.

Nadaljnja uporaba naše spletne strani velja kot sprejem naših praks v zvezi z zasebnostjo in osebnimi podatki. Če imate kakršna koli vprašanja o tem, kako ravnamo z uporabniškimi podatki in osebnimi podatki, nas kontaktirajte.

Ta pravilnik velja od 1. aprila 2019.

Katere osebne podatke zbiramo in zakaj jih zbiramo

Piškotki

Vdelana vsebina z drugih spletnih mest

Deli spletne strani lahko vključujejo vdelano vsebino (npr. Videoposnetke, slike, članke itd.). Vdelana vsebina z drugih spletnih mest se obnaša na enak način, kot če bi obiskovalec obiskal drugo spletno mesto.

Ta spletna mesta lahko zbirajo podatke o vas, uporabljajo piškotke, vdelajo dodatno sledenje tretjim osebam in spremljajo vašo interakcijo s to vdelano vsebino, vključno s sledenjem interakcij z vdelano vsebino, če imate račun in ste prijavljeni na to spletno mesto.

Analytics

Da bi izboljšali spletno mesto uporabljamo piškotke za analizo dejavnosti uporabnikov.
S takšno analizo lahko pridobimo vpogled v to, kako izboljšati funkcionalnost in uporabniško izkušnjo spletnega mesta.

S kom delimo vaše podatke

Google Analytics za spremljanje uspešnosti spletne strani ter uporabniško izkušnjo.
Google Maps API, ki zagotavlja naši spletni strani Google Zemljevide.

Piškotek: _ga
Uporablja jih Google Analytics za sledenje dejavnosti uporabnikov v različnih sejah brskanja.
Veljavnost: 2 leti

Piškotek: _gali
Uporablja Google Analytics za snemanje elementa na prejšnji strani, s katerim je uporabnik stopil v stik s trenutno stranjo.
Prenehanje: takoj

Piškotek: _utma
Uporablja Google Analytics za shranjevanje informacij o številu obiskov, prvem obisku in najnovejšem obisku.
Veljavnost: 2 leti

Piškotek: _utmb
Uporablja ga Google Analytics za beleženje časovnega žiga trenutka, ko uporabnik vstopi na spletno mesto.
Veljavnost: 1 mesec

Piškotek: _utmc
Uporablja Google Analytics za sledenje, ko uporabniki zapustijo spletno mesto.
Veljavnost: 1 leto

Piškotek: _utmz
Uporablja ga Google Analytics za sledenje, od kod prihaja obiskovalec.
Veljavnost: 1 leto

Google pravilnik o zasebnosti

https://policies.google.com/privacy

Želite zavrniti Google pri beleženju vaših podatkov?

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout https://www.google.com/settings/u/0/ads/onweb/

Katere pravice imate nad svojimi podatki

Zahtevate lahko izvoženo datoteko osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, vključno z vsemi podatki, ki ste nam jih posredovali. Zahtevate lahko tudi, da izbrišemo vse osebne podatke, ki jih imamo o vas. To ne vključuje podatkov, ki jih moramo hraniti v administrativne, pravne ali varnostne namene.

Kam pošiljamo vaše podatke

E-poštne obrazce, ki jih izpolnijo obiskovalci, so lahko podvrženi avtomatski spam (neželena pošta) kontroli tretjega ponudnika.

Who we are

Gosailing

Gosailing
Obala 107,
6320 Portorož

Our website address is: www.gosailing.si

Privacy Policy

Your privacy is important to us. It is Gosailing’s policy to respect your privacy regarding any information we may collect from you across our website, www.gosailing.si and other sites we own and operate.

We only ask for personal information when we truly need it to provide a service to you. We collect it by fair and lawful means, with your knowledge and consent. We also let you know why we’re collecting it and how it will be used.

We only retain collected information for as long as necessary to provide you with your requested service. What data we store, we’ll protect within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorised access, disclosure, copying, use or modification.

We don’t share any personally identifying information publicly or with third-parties, except when required to by law.

Our website may link to external sites that are not operated by us. Please be aware that we have no control over the content and practices of these sites, and cannot accept responsibility or liability for their respective privacy policies.

You are free to refuse our request for your personal information, with the understanding that we may be unable to provide you with some of your desired services.

Your continued use of our website will be regarded as acceptance of our practices around privacy and personal information. If you have any questions about how we handle user data and personal information, feel free to contact us.

This policy is effective as of 1st of April 2019.

What personal data we collect and why we collect it

Cookies

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

We use cookies to analyze user activity in order to improve the Site. We can use such analysis to gain insights about how to improve the functionality and user experience of the Site.

Who we share your data with

Google Analytics to monitor App and Website performance and user experience
Google Maps APIs to provide our Website map and App services

Cookie: _ga

Used by Google Analytics to track user activity over different browsing sessions.
Expiration: 2 years

Cookie: _gali

Used by Google Analytics to record what item on the previous page the user interacted with to get to the current page.
Expiration: immediately

Cookie: _utma

Used by Google Analytics to store information on number of visits, first visit, and most recent visit.
Expiration: 2 years

Cookie: _utmb

Used by Google Analytics to record the timestamp of the moment the user enters the site.
Expiration: 1 month

Cookie: _utmc

Used by Google Analytics to track when users leave the site.
Expiration: 1 year

Cookie: _utmz

Used by Google Analytics to track where a visitor came from.
Expiration: 1 year

 

Googles Privacy Policy

https://policies.google.com/privacy

Want to opt-out?

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout https://www.google.com/settings/u/0/ads/onweb/

What rights you have over your data

 

You can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor submitted email forms may be checked through an automated spam detection service.