Dobrodelnost

Dobrodelnost je vodilo društva že od same zasnove dalje, saj smo člani med drugimi aktivnostmi v ustanovitvi društva videli priložnost tudi za dobrodelno udejstvovanje.

Del štartnine vsake regate, ki jo organiziramo, namenimo za pomoč otrokom, ki pomoč potrebujejo.

Najlepša nagrada so nasmejani obrazki in rdeča lička.

Charity

As of the early start of our Club all of the founders saw great opportunity to include Charity in planning our activities. We have decided we will donate part of each paid entry fee for charity purposes.

In the end the greatest reward comes in smiling little faces and rosy cheeks.